Tjänster

Breda kunskaper inom byggnation

Dränering är en av våra specialiteter men vi utför även en rad tjänster inom byggnation och har maskiner och fordon som krävs för att utföra dessa. Här är de uppgifter vi kan lösa inom byggnation:

 • Husgrunder
 • Grundisolering
 • Va-arbeten
 • Trekammarbrunnar
 • Betongborrning
 • Infiltration
 • Bilning
 • Rivning
 • Fjärrvärme och kyla
 • Plattläggning
 • Kabelarbeten
 • Vägbygge, inklusive skogsvägar
 • Renhållning av vägar
 • Dikesrensning
 • Snöröjning
 • Trädgårdsarbete, grönytearbete och skogsarbete

 

Proffs på dränering i Helsingborg - vi gör jobbet snabbt och effektivt!