Dränering

Här berättar vi mer om dränering. Varför dränerar man husgrunder, vilka metoder finns, hur går det till?

Dränering – därför gör man det

I marken under ett hus finns vatten och lerjord vilket gör att grunden ständigt är ”under attack”. För att undvika skador på grund av fukt så leder man bort vattnet och där finns det flera metoder. Man kan ersätta lerjorden med grus som hjälper vattnet att rinna bort snabbare. Man kan även leda bort vattnet med rännsten, rörledningar till vattenledningar, stenkista eller platonmatta, alla metoder för dränering. Helt enkelt ett enkelt sätt att leda bort vattnet till en plats där det inte orsakar någon skada på ditt hus.

Dräneringsrör

Rören placeras ut runt huset för att styra bort vattnet från huset till en speciell dräneringsbrunn. Dräneringsrör finns i ett flertal storlekar och i böjliga och styva format.

Platonmatta

Detta är den oftast förekommande plastmattan vid dränering i Sverige. Den är uppbyggd med knappliknande utrymmen som skapar ett utrymme mellan vägg och jorden. Detta gör att fukten kan torka snabbare.

Isodrän

En isodränskiva är gjord av ihoplimmade polystyrenkulor. Skivan är mycket motståndskraftig mot fukt och har en hög dräneringsförmåga. Dessutom har isodränskivan en stark värmeisolerande funktion. De tre huvudfaktorerna inom dränering är alltså fuktskydd, dräneringsrör och grovt grus.

  • Så här går en dränering till i några korta steg:
  • Vi gräver rent runt huset med en grävmaskin.
  • Vi rengör och putsar grundens väggar och kontrollerar om det finns några sprickor. Om något är sprucket så åtgärdas detta.
  • Grunden isolerar med exempelvis Isodrän eller Thermisol.
  • Dräneringsrör placeras ut för att föra bort vatten från husgrunden.
  • Vi täcker över med en duk av geotextil.
  • Sist återställs tomten, vanligtvis läggs grus ovanpå dräneringsytan.
Proffs på dränering i Helsingborg - vi gör jobbet snabbt och effektivt!